card

БИДНИЙ ТУХАЙ

Бодь Интернэшнл ХХК нь 1993 онд үүсгэн байгуулагдсан. Ийнхүү 27 жилийн туршид банк санхүү, төслийн удирдлага, мэдээлэл, харилцаа холбоо барилга угсралт, инженеренгийн салбаруудад идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байна.

КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Салбар бүрт өрсөлдөөн болон хамтран ажиллагааны замаар нийтдээ хөгжин дэвших, цэвэр аюулгүй орчин бүрдүүлэх, Олон улсын хамгийн өндөр стандартад нийцсэн технологийг Монгол улсын зах зээлд нэвтрүүлхийн тулд бизнесийн бүх төвшинд удирдлага менежментийн зохицуулалтыг хамгийн өндөр шаардлагад шалгаруулж ажилладаг юм. Шилдэг мэдлэг туршлагтай олны хамт группын хэмжээнд хөгжин дэвшиж Монгол улсын эдийн засаг болон нийгэмд хувь нэмэр оруулж байна.

Бид үйлчлүүлэгч, ажилчид, нийгэм болон хүрээлэндээ хариуцлагатай байгууллага хэвээр байхыг эрхэм зорилго болгон ажиллаж байна.

НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭД

ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Бодь Интернэшнл ХХК нь үүсгэн байгуулагдсан цагаас эхлэн Монгол Улсын засгийн газрын хууль тогтоомж, олон улсын хамгийн өндөр стандартад нийцсэн үйл ажиллагааны ил тод байдлыг баримтлан ирсэн.

Хүсэлт илгээх