card

Төслийн менежмэнт

ТӨСЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ

Бодь Интернэшнл ХХК нь удирдлагын бүх төвшинд хамгийн өндөр чанарын стандартыг баримтлан инженеринг, төмөр замын суурь бүтэц болон барилга угсралтын чиглэлээр цогц шийдэл үзүүлж байна.

Үйл ажиллагааны үр ашгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор удирдлага менежментийн зохицуулалтад тогтмол үнэлгээ шаардлага тавиж салбартаа өрсөлдөөн болон хамтран ажиллагааны замаар нийтдээ хөгжин дэвших болмжийг үүсгэж байна.

Хүсэлт илгээх