card

ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТӨСЛҮҮД

Бидний компаниуд нь тогтвортой хөгжил, үйлчлүүлэгчдийнхээ өмнө ба нийгэмдээ хүлээх хариуцлагыг эрхэмлэн үйл ажиллагаа явуулдаг. Боловсрол, спорт, санхүүгийн боломж бий болгохын төлөө ажилласнаараа нийгэм, олон нийтэд хувь нэмэр оруулах нь эрхэм зорилго юм.

Хүсэлт илгээх